Používáme soubory cookies. Internetový servis Introl.cz dbá o své klienty. Pro zajištění snadnosti, pohodlného odběru zasílaných informací a zlepšeného fungování internetového obchodu využíváme techologii souborů cookies. Pokud nechcete, aby byly soubory cookies instalovány na Vašem disku změňte nastavení svého internetového prohlížeče. Dalším používáním této internetové stránky vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies podle aktuálního nastavení internetového prohlížeče. Přečtěte si naši politiku ochrany soukromých údajů.

Serwis


Poza gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi usługami serwisowymi, Dział Serwisu Introl Sp.z o.o. realizuje także szereg zleceń wykonywanych bezpośrednio na obiekcie. Prace wykonywane są na zlecenie Użytkowników lub w ramach kontraktów serwisowych.

W ramach świadczonych usług realizujemy: ilustracja
Sprawdzenie poprawności układów pomiarowych
Oferujemy również okresowe przeglądy układów pomiarowych i innych układów automatyki. W ramach świadczonych usług sprawdzeniu podlegają wszelkie urządzenia kontrolno-pomiarowe (poziom, temperatura, ciśnienia itp.) oraz układy regulacji i wizualizacji (regulatory procesowe, rejestratory, falowniki).


Kontrola sprawności systemów detekcji gazów
W zakresie bezpieczeństwa oferujemy kompleksowe usługi gwarancyjne i pogwarancyjne systemów detekcji gazów. Zapewniamy całkowitą obsługę w zakresie kalibracji, przeglądów, oceny stanu technicznego oraz napraw detektorów stacjonarnych oraz przenośnych mierników gazu.
Wszelkie prace wykonujemy w siedzibie Użytkownika lub w naszym laboratorium. Do kalibracji urządzeń stosujemy atestowane gazy oraz mieszaniny kalibracyjne.

Bezinwazyjne pomiary przepływu cieczy:

Pomiary wykonywane są za pomocą bezinwazyjnego przepływomierza ultradźwiękowego, który pozwala na sprawną kontrolę różnych instalacji i układów, w tym:
  • weryfikację układów ciepłowniczych
  • sprawdzenie poprawności wskazań przepływomierzy
  • sprawdzenie drożności orurowania w kotłach wodnych
  • pomiar energii ciepła i chłodu
  • sprawdzenie wydajności pomp
Zaletą pomiaru realizowanym przepływomierzem ultradźwiękowym jest brak konieczności ingerencji w rurociąg czy przerywania procesu.
Pomiary przepływu gazów:

Pomiary przepływu gazów wykonujemy za pomocą termicznych przepływomierzy masowych lub rurki spiętrzającej.

Zakres realizowanych prac:
  • sprawdzenie wydajności sprężarek
  • weryfikację układów pomiarowych
  • pomiary przepływu i prędkości w rurociągach i kanałach o dużym przekroju
  • pomiary przepływu i prędkości powietrza do kotła
  • pomiary przepływu i prędkości spalin w kominach

Bezinwazyjne pomiary przepływu gazów:

Z początkiem roku 2012 wprowadziliśmy do naszej oferty wyjątkową
na skalę krajową usługę bezinwazyjnych pomiarów przepływu gazu.

Pomiary z wykorzystaniem przenośnych przepływomierzy bezinwazyjnychilustracja
umożliwiają weryfikację wielkości przepływu gazów trujących,
agresywnych i wybuchowych
, minimalizując zagrożenie związane
z wyciekami, wybuchem oraz stratami medium. Podczas wykonania
pomiaru nie ma konieczności przerywania procesu technologicznego
czy ingerencji w rurociąg, co znaczenie obniża koszty wykonania pomiarów.

Stosowane podczas pomiarów przepływomierze posiadają
dopuszczenie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.

Weryfikacja przepływomierzy za pomocą przewoźnego stanowiska pomiarowego
W naszej ofercie posiadamy również mobilne stanowisko do pomiaru przepływu, oparte o bardzo dokładny przepływomierz masowy (klasa dokładności 0,1%). Za pomocą tego stanowiska można weryfikować oraz kalibrować przepływomierze do średnicy DN80, nawet w 30 minut, bezpośrednio na obiekcie.
Kontakt
... ładuję dane ...