Používáme soubory cookies. Internetový servis Introl.cz dbá o své klienty. Pro zajištění snadnosti, pohodlného odběru zasílaných informací a zlepšeného fungování internetového obchodu využíváme techologii souborů cookies. Pokud nechcete, aby byly soubory cookies instalovány na Vašem disku změňte nastavení svého internetového prohlížeče. Dalším používáním této internetové stránky vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies podle aktuálního nastavení internetového prohlížeče. Přečtěte si naši politiku ochrany soukromých údajů.

Analyzátor LiquiSonic®

Průmyslové měření inline koncentrace nebo hustoty u téměř každého typu kapaliny

Průmyslové měření inline koncentrace

LiquiSonic® měří inline koncentraci nebo hustotu u téměř každého typu kapaliny. Technologie je založena na vysoce přesném měření a velmi rychlé a stabilní analytické metodě, která je nezávislá na vodivosti, barvě a transparentnosti procesních kapalin. Výsledky měření jsou dostupné online a jsou aktualizoványkaždou vteřinu. Nabízíme našim zákazníkům verze systému přizpůsobenou specificky pro široké rozsah aplikací v průmyslu a laboratořích.

LiquiSonic® se skládá z až čtyř sensorů a jednoho kontroleru. Zařízení jsou propojena digitálně, což zaručuje vysoké nekolísající přesnost měření a přenos dat bez rušení na vzdálenosti do 1000m. Výpadky způsobené vodiči nebo rozsáhlou rekalibrací když je sensor vyměňován jsou nyní záležitostí minulosti.

Ultrazvukový měřící proces produkuje výsledky mimořádné kvality když je použit v praxi. Dokáže si poradit s extrémními procesními podmínkami jako jsou teploty mezi -100 °C a +200°C a procesním tlakem od nekolika mbar do 500bar.

Stabilní a bezúdržbová povaha LiquiSonic®, stejně jako minimální požadavky na instalaci a údržbu se vyplácí v dlouhém období, zvláště v pokračující praxi stálých procesních vylepšení.

LiquiSonic® dovoluje provádět měření na vice komponentách, jako např. nezávislé měření čistících kapalin a rozpustitelných solí v aplikacích čištění plynů nebo obsahu alkoholu a zbytkových extraktů v pivu.

Již máme připravený kompletní system pro určitá odvětví průmyslu; kombinace sensorů, kontroler a rozhraní jsou přizpůsobeny pro specifické aplikace. LiquiSonic® Plato analyzuje gravitaci kapalin v pivovarech , zatímco LiquiSonic® Online Bath Monitor optimalizuje čištění a nátěrové lázně a LiquiSonic® Lab je používán pro laboratorní aplikace.

Nejmodernější software a široká škála užitečných doplňků jsou součástí naší produktové řady.

Typické aplikace jsou:

  • Měření koncentrace a hustoty
  • Detekce rozhraná faze
  • Multi-komponentní analýza, např. u čištění plynu a neutralizace

 

 

Měřící metoda systému LiquiSonic®


Rychlost zvuku záleží na hustotě a stlačitelnosti materiálu. Vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem zvukového zvukového signálu je známá. Rychlost zvuku může být snadno vypočtena měřením času přenosu zvukového signálu.

S rychlostí zvuku zařízení vypočítává koncentraci a hustotu kapaliny. Ale je možné měřit i další hodnoty koncentrace, např. Brix, kalnost, obsah pevných látek nebo gravitaci.

Elektronika vyžaduje digitální měření času s vysokou přesností a dlouhodobou stabilitou. Analyzátory rychlostí zvuku nemají žádné pohyblivé části; proto nedochází k žádné dlohodobé degradaci. Použitím této zvukové technologie, uživatel bude mít několik výhod oproti konkurenčním metodám.

Firmware sensoru počítá rychlost zvuku použitím známé vzdálenosti mezi vysílačem a přijímačem. Typická konstrukce sensoru zahrnuje vysílač, přijímač uvnitř jedné tuhé konstrukce.

 

 

 

 

Měřící metoda je nezávislá na vodivosti, barvě a transparentnosti kapaliny a má vynikající spolehlivost. Uživatel záskává přesnost mezi 0,5% a 0,1% z hmotnosti. Dodatečně k měření rychlosti zvuku, všechny sensory LiquiSonic® mají integrované měření teploty.

 

 

 

 

Procesní refraktometr PIOX®R

Procesní refraktometr PIOX®R

FLEXIM PIOX® ID

FLEXIM PIOX® ID

FLEXIM PIOX S

FLEXIM PIOX S

Kontakt
... ładuję dane ...